ස්වයං ඇගයීම් පරීක්ෂාවන් මගින් ඔබ ගැන දැන ගන්න.

  ස්වයං ඇගයීම් ප‍්‍රශ්නාවලි මගින් පුද්ගලයෙකුගේ චරිත ලක්ෂණ පිළි‎බඳව යම් ඇගයීමක් කළ හැකි ය. මෙවැනි ප‍්‍රශ්නාවලි වලට පිළිතුරු සැපයීමේදී  කරුණාකර පහත කරුණු පිළි‎‎බඳව අවධානය … [තව දුරටත් කියවන්න...]

දින 21 දි ඔ‎බ ව යහපත් පුද්ගලයෙකු බවට පත් කරන කෙටි කාලීන පාඨමාලාව – ඔ‎බ‎ත් උත්සාහ කර බලන්න.

අප ජීවත් වන්නේ කරුණාව, අනුකම්පාව වැනි සාරධර්ම වලට මුල් තැනක් නොදෙන සමාජයක ය. සියළුම ජන මාධ්‍යයන් පුහු මාන්නයට, ආත්මාර්ථකාමි ‎බවට මුල් තැන දී කි‍්‍රයාත්මක වේ. ඕනෑම අයෙකුගේ සතුටේත්, … [තව දුරටත් කියවන්න...]

අධි සංඛ්‍යාත පණිවුඩ භාවිතයෙන් ඉක්මන් ප‍්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා විශේෂ උපදෙස් පහක්.

අධි සංඛ්‍යාත පණිවුඩවලට දිනපතා නොකඩවා සවන් දීමෙන් ඔබේ ඕනෑම අරමුණක් ඉටු කර ගැනීමට ඔබගේ යටි සිතට උත්තේජනයක් ලබා දිය හැකිය. ඒ ඔස්සේ ඔබේ සිතුවිලි රටාවන්, ආකල්ප, පුරුදු හා චර්යා රටාවන්ගේ … [තව දුරටත් කියවන්න...]

iCan.lk හා Astro Soft India එක්ව හඳුන්වා දෙන පුද්ගල චරිත විශ්ලේෂණ මෘදුකාංගය.

ලොව පුරා ජීවත් වූ හා ජීවත් වන ඉහල සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත් පුද්ගලයින්ගේ භාවිත නාමයන් හා උපන් දිනයන් ඇසුරින් වර්ෂ ගනනාවක් තිස්සේ කරන ලද සමික්ෂණ වාර්තා විශ්ලේෂණය කොට ලබා ගත් දත්ත … [තව දුරටත් කියවන්න...]

ඔබ පි‍්‍රය කළ හැකි වෙනත් ලිපි..close